logo

Ansök till Specialpedagog/speciallärare till Lärvux, särskild utbildning för vuxna


1. Hur fick du kännedom om tjänsten? *

 •   Kunskapsforbundet.se
 •   Arbetsförmedlingen - Platsbanken
 •   Facebook
 •   LinkedIn
 •   Twitter
 •   Instragram
 •   Tryckt tidning
 •   Facklig information
 •   Social media - övriga
 •   Tips från medarbetare i Kunskapsförbundet
 •   Annat, ange var

2. Är du utbildad specialpedagog eller speciallärare? *

Ja
Nej

3. Har du erfarenhet av vuxenutbildning? *

Ja
Nej

4. Har du tidigare arbetat inom särskola? *

Ja
Nej